Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

HUỲNH THU HƯỜNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY TOWERS WATSON VIET NAM

Tư vấn – Cung ứng nguồn nhân lực

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

GIÁM ĐỐC- P.DVLĐ TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN SỰ THUÊ NGÒAI

CTY CP KẾT NỐI NHÂN TÀI (TALENTNET)

Tư vấn – Cung ứng nguồn nhân lực

PHẠM THỊ LAN KHANH

GIÁM ĐỐC

CTY CP TRUYỀN THÔNG SỐ FLAMINGO

Truyền thông – sự kiện – nghiên cứu ...

PHẠM THỊ MỸ LỆ

SÁNG LẬP VIÊN - CHỦ TỊCH HĐQT

CTY CP L&A

Tư vấn – Cung ứng nguồn nhân lực

NGUYỄN THỊ QUỲNH PHƯƠNG

TRƯỞNG PHÒNG CẤP CAO - PHÒNG TƯ VÁN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

CTY CP KẾT NỐI NHÂN TÀI (TALENTNET)

Tư vấn – Cung ứng nguồn nhân lực

NGUYỄN MỸ THIỆN

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI NHÂN TÀI

Tư vấn – Cung ứng nguồn nhân lực

TIÊU YẾN TRINH

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP KẾT NỐI NHÂN TÀI

Tư vấn – Cung ứng nguồn nhân lực