Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

TRỊNH THU HOÀI

Giám Đốc Văn Phòng Việt Nam

CÔNG TY TNHH HUMAN DYNAMIC ( VIỆT NAM )

Tư vấn – Cung ứng nguồn nhân lực

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

GIÁM ĐỐC- P.DVLĐ TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN SỰ THUÊ NGÒAI

CTY CP KẾT NỐI NHÂN TÀI (TALENTNET)

Tư vấn – Cung ứng nguồn nhân lực

PHẠM THỊ MỸ LỆ

SÁNG LẬP VIÊN - CHỦ TỊCH HĐQT

CTY CP L&A

Tư vấn – Cung ứng nguồn nhân lực

NGUYỄN THỊ QUỲNH PHƯƠNG

TRƯỞNG PHÒNG CẤP CAO - PHÒNG TƯ VÁN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

CTY CP KẾT NỐI NHÂN TÀI (TALENTNET)

Tư vấn – Cung ứng nguồn nhân lực

VÕ KIM THOA

Giám Đốc Dịch Vụ

Công ty TNHH Tư Vấn Hiền Nhân

Tư vấn – Cung ứng nguồn nhân lực

TIÊU YẾN TRINH

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP KẾT NỐI NHÂN TÀI

Tư vấn – Cung ứng nguồn nhân lực